Upravljanje uspešnosti in učinkovitosti

VARGO – Varno do cilja!

Ali ste zadovoljni z delom vaših zaposlenih?
Merite delo / rezultate?
Ali imate postavljene letne cilje in kazalnike uspešnosti?
Izvajate letne razgovore z zaposlenimi?
Imate vodje, ki znajo voditi ljudi in jih maksimalno motivirati?
Imate sistem motivacije in nagrajevanja uspešnih posameznikov?
Imate kazalnike uspešnosti in kazalnike tveganj?

  • Vodenje
  • Nagrajevanje in motivacija
  • Sistemizacija in organizacija
  • Plačni sistem
  • Kompetence
  • Komunikacija
  • Kultura
  • Integriteta

Pomagamo vam odgovoriti na zgoraj zastavljena vprašanja s pomočjo vzpostavitve učinkovitega sistemov in principov za upravljanje uspešnosti in učinkovitosti zaposlenih delavcev.