upravljanje tveganj

Upravljanje tveganj

VARGO – Varno do cilja!

Upravljanje tveganj je neprekinjen proces za:

Ocenjevanje tveganj (tveganja, ki ogrožajo podjetje se ocenijo z namenom ugotovitve verjetnosti in posledic v primeru uresničitve).

Implementacija ukrepov (prepoznava in uresničitev potrebnih varnostnih ukrepov z namenom zmanjšati ali odpraviti verjetnost nastanka in posledic neželenega dogodka).

Ocena (vrednotenje učinkovitosti protiukrepov in sprejem ustreznih korektivnih ukrepov).

V okviru upravljanja tveganj vam zagotovimo vse potrebne ukrepe skladno z metodologijo mednarodnega standarda upravljanje tveganj ISO 31000:2017, in sicer:

analiza (ne)učinkovitosti varnostnega sistema v podjetju

izdelava in uporaba ocene stopnje poslovnih tveganj

strategije za odpravljanje in zmanjševanje poslovnih tveganj

ocena stopnje tveganj v podjetju – vsebina (prepoznava, merjenje, dokumentiranje, skrbniki, itd

možnosti informatiziranja upravljanja poslovnih tveganj

  • Ocena ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganj – ROT ocena
  • Izdelava ocene stopnje tveganja
  • Register tveganj
  • Načrt varovanja

Implementacija ukrepov (prepoznava in uresničitev potrebnih varnostnih ukrepov z namenom zmanjšati ali odpraviti verjetnost nastanka in posledic neželenega dogodka). Implementacija ukrepov (prepoznava in uresničitev potrebnih varnostnih ukrepov z namenom zmanjšati ali odpraviti verjetnost nastanka in posledic neželenega dogodka).Ocena (vrednotenje učinkovitosti protiukrepov in sprejem ustreznih korektivnih ukrepov). Ocena (vrednotenje učinkovitosti protiukrepov in sprejem ustreznih korektivnih ukrepov). Implementacija ukrepov (prepoznava in uresničitev potrebnih varnostnih ukrepov z namenom zmanjšati ali odpraviti verjetnost nastanka in posledic neželenega dogodka). Implementacija ukrepov (prepoznava in uresničitev potrebnih varnostnih ukrepov z namenom zmanjšati ali odpraviti verjetnost nastanka in posledic neželenega dogodka).Ocena (vrednotenje učinkovitosti protiukrepov in sprejem ustreznih korektivnih ukrepov). Ocena (vrednotenje učinkovitosti protiukrepov in sprejem ustreznih korektivnih ukrepov).