Štefan Gostič

Štefan Gostič

Direktor

Štefan Gostič

OSTANIMO V STIKU

Ustanovitelj podjetja Štefan Gostič, univ. dipl. pravnik ima več kot 30 let izkušenj na področju zagotavljanja poslovne varnosti ter upravljanja človeških virov. Delovne izkušnje si je nabiral v Policiji in Ministrstvu za notranje zadeve ter v domačih slovenskih in mednarodnih podjetjih. Prehodil je pot policista, kriminalista, glavnega inšpektorja, svetovalca vlade, podsekretarja, pravnika, kadrovskega direktorja in varnostnega menedžerja.

Je avtor in soavtor publikacij “Zakon o detektivski dejavnosti s komentarjem” in “Zakon o zasebnem varovanju s komentarjem” ter številnih strokovnih člankov na kadrovskem in poslovno-varnostnem področju. Aktivno deluje na področju usposabljanja in izpraševanja zasebnih varnostnikov ter je imetnik številnih licenc – nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju preverjanja in ugotavljanja NPK za varnostnike in drugo varnostno osebje.

Ustanovitelj podjetja Štefan Gostič, univ. dipl. pravnik ima več kot 30 let izkušenj na področju zagotavljanja poslovne varnosti ter upravljanja človeških virov. Delovne izkušnje si je nabiral v Policiji in Ministrstvu za notranje zadeve ter v domačih slovenskih in mednarodnih podjetjih. Prehodil je pot policista, kriminalista, glavnega inšpektorja, svetovalca vlade, podsekretarja, pravnika, kadrovskega direktorja in varnostnega menedžerja. Je avtor in soavtor publikacij “Zakon o detektivski dejavnosti s komentarjem” in “Zakon o zasebnem varovanju s komentarjem” ter številnih strokovnih člankov na kadrovskem in poslovno-varnostnem področju. Aktivno deluje na področju usposabljanja in izpraševanja zasebnih varnostnikov ter je imetnik številnih licenc – nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju preverjanja in ugotavljanja NPK za varnostnike in drugo varnostno osebje.