Načrt dela kadrovske službe_2.del

 

Včeraj sem pisal o zaskrbljenosti direktorja, če bo uresničil poslovni načrt, vse zastavljene cilje v podjetju, če bo podjetje preživelo ….

To je v marsičem odvisno od zavzetosti zaposlenih delavcev. Tu pa seveda (poleg ostalih!) nastopi sposobna kadrovska služba.

Kadrovik skupaj pripravi Kadrovski načrt (načrt dela kadrovske službe, ki ga seveda potrdi vodstvo podjetja), s pomočjo katerega na sistematičen način razvija zaposlene in vpliva na njihovo zavzetost in voljo do dela.

Strateški cilji kadrovika na leto 2017 bi lahko bili:

 • Strokovno usposobljeni in motivirani zaposleni
 • Povečanje obsega zavzetosti zaposlenih z namenom pozitivno vplivati na učinkovitost in uspešnost podjetja (=>80 %)
 • Oblikovanje družbene kulture visoke učinkovitosti in uspešnosti
 • Učinkovito vodenje in upravljanje sprememb v podjetju
 • Obvladovanje stroškov dela
 • Optimizacija notranje organiziranosti
 • Kakovost poslovanja ter zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja

 

Kako pa uresničiti strateške cilje?

Strateške cilje za razvoj zaposlenih uresničujemo s pomočjo strategij. V našem primeru so te lahko naslednje:

 1. Privabljanje in ohranjanje talentov v podjetje
 2. Večanje upravljavske in operativne sposobnosti podjetja
 3. Ustvarjanje konkurenčne prednosti
 4. Zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja
 5. Uporaba socialnih medijev
 6. Vzpodbujanje inovacij v podjetju
 7. Razvoj agilnega HR

 

Se nadaljuje …