pravno in poslovno svetovanje

Pravno in poslovno svetovanje

VARGO – Varno do cilja!

V okviru pravnega in poslovnega svetovanja vam zagotavljamo vsestransko pomoč pri vseh pravnih postopkih v podjetju ter na sploh pri poslovanju podjetij. Ponujamo naslednja svetovanja:

 • Upravljanje podjetij
 • Svetovanje s področja financ
 • Reorganizacija podjetij
 • Krizni management
 • Svetovanje s področja prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij
 • Svetovanja s področja kazenskega, prekrškovnega in gospodarskega prava
 • Delovno pravo
 • Priprava internih predpisov
 • Delovno pravni postopki
 • Upravljanje sprememb
 • Upravljanje bolniških dopustov
 • Upravljanje kakovosti

V okviru pravnega in poslovnega svetovanja vam zagotavljamo vsestransko pomoč pri vseh pravnih postopkih v podjetju ter na sploh pri poslovanju podjetij. Ponujamo naslednja svetovanja: V okviru pravnega in poslovnega svetovanja vam zagotavljamo vsestransko pomoč pri vseh pravnih postopkih v podjetju ter na sploh pri poslovanju podjetij. Ponujamo naslednja svetovanja: V okviru pravnega in poslovnega svetovanja vam zagotavljamo vsestransko pomoč pri vseh pravnih postopkih v podjetju ter na sploh pri poslovanju podjetij. Ponujamo naslednja svetovanja: V okviru pravnega in poslovnega svetovanja vam zagotavljamo vsestransko pomoč pri vseh pravnih postopkih v podjetju ter na sploh pri poslovanju podjetij. Ponujamo naslednja svetovanja: V okviru pravnega in poslovnega svetovanja vam zagotavljamo vsestransko pomoč pri vseh pravnih postopkih v podjetju ter na sploh pri poslovanju podjetij. Ponujamo naslednja svetovanja: V okviru pravnega in poslovnega svetovanja vam zagotavljamo vsestransko pomoč pri vseh pravnih postopkih v podjetju ter na sploh pri poslovanju podjetij. Ponujamo naslednja svetovanja: