poslovna varnost

Poslovna varnost

VARGO – Varno do cilja!

Poslovna varnost v podjetju ali v drugi ustanovi je sistem za zagotavljanje notranje varnosti in poslovanja. Je celota pravnih, organizacijskih, funkcionalnih, kadrovskih in tehničnih ukrepov, s pomočjo katerih skrbimo za ohranitev reda, spoštovanje zakonov in internih predpisov, osebno varnost ter zaščito imetja in infrastrukture podjetja oziroma ustanove ter nemotenega poslovanja.

S pomočjo metodologije, ki temelji na sistemskem pristopu mednarodnega standarda upravljanja tveganj ISO 31000:2017, vzpostavljamo različne sisteme poslovne varnosti za podjetja (mikro, srednja in velika) in ustanove. V okviru sistema poslovne varnosti oblikujemo pravne, kadrovske, organizacijske, funkcionalne in tehnične ukrepe za zagotavljanje poslovanja podjetja oz. ustanove.
S pomočjo vzpostavljenega sistema poslovne varnosti naročniku omogočimo učinkovito ocenjevanje ranljivosti, dejavnikov ogrožanja, vzpostavitev nadzornih mehanizmov, odpravo in preprečevanje direktnih groženj ter zmanjševanje stroškov, nastalih zaradi pritožb, tatvin ter drugih kaznivih dejanj.

 • Oblikovanje varnostnega sistema
 • Skladnost poslovanja
 • Varnostno usposabljanje zaposlenih
 • Priprava notranjih predpisov
 • Varnostni nadzor
 • Optimizacija varovanja

Pri oblikovanju poslovne varnosti vam nudimo:

 • uvajanje standardov s področja varovanja
 • izvajanje notranjega nadzora
 • izdelava ocen ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganj (Risk Assessment
 • ugotavljanje in ocenjevanje poslovnih tveganj in priložnosti za povečanje uspeha podjetja
 • izvajanje varnostnega preverjanja pred zaposlitvijo oz. sklenitvijo pogodbe o poslovnem sodelovanju
 • oblikovanje varnostne kulture

Poslovna varnost v podjetju ali v drugi ustanovi je sistem za zagotavljanje notranje varnosti in poslovanja. Je celota pravnih, organizacijskih, funkcionalnih, kadrovskih in tehničnih ukrepov, s pomočjo katerih skrbimo za ohranitev reda, spoštovanje zakonov in internih predpisov, osebno varnost ter zaščito imetja in infrastrukture podjetja oziroma ustanove ter nemotenega poslovanja.

S pomočjo metodologije, ki temelji na sistemskem pristopu mednarodnega standarda upravljanja tveganj ISO 31000:2017, vzpostavljamo različne sisteme poslovne varnosti za podjetja (mikro, srednja in velika) in ustanove. V okviru sistema poslovne varnosti oblikujemo pravne, kadrovske, organizacijske, funkcionalne in tehnične ukrepe za zagotavljanje poslovanja podjetja oz. ustanove.
S pomočjo vzpostavljenega sistema poslovne varnosti naročniku omogočimo učinkovito ocenjevanje ranljivosti, dejavnikov ogrožanja, vzpostavitev nadzornih mehanizmov, odpravo in preprečevanje direktnih groženj ter zmanjševanje stroškov, nastalih zaradi pritožb, tatvin ter drugih kaznivih dejanj.