Naše storitve

UPRAVLJANJE USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI 

– Vodenje

– Nagrajevanje in motivacija

– Sistemizacija in organizacija

– Plačni sistem

– Kompetence

– Komunikacija

– Kultura

– Integriteta

 

USPOSABLJANJE IN RAZVOJ ZAPOSLENIH 

– Integriteta in kultura v podjetju

– Osnove vodenja zaposlenih

– Uvajanje sprememb

– Razvoj in oblikovanje vodij

– Priprava na letne razgovore in izvajanje LR

– Osnove samozaščitnega obnašanja

– Vzpostavitev sistema poslovne varnosti

 

PRAVNO IN POSLOVNO SVETOVANJE 

– Delovno pravo

– Priprava internih predpisov

– Delovno pravni postopki

– Upravljanje sprememb

– Upravljanje bolniških dopustov

– Upravljanje kakovosti

 

POSLOVNA VARNOST 

– Oblikovanje varnostnega sistema

– Skladnost poslovanja

– Varnostno usposabljanje zaposlenih

– Priprava notranjih predpisov

– Varnostni nadzor

– Optimizacija varovanja

 

UPRAVLJANJE TVEGANJ 

– Ocena ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganj – ROT ocena

– Izdelava ocene stopnje tveganja

– Register tveganj

– Načrt varovanja

 

KADROVSKO SVETOVANJE

– Neposredna pomoč pri delu kadrovika in / ali kadrovske službe

– Izdelava kadrovsko pravnih aktov in predpisov ter različnih vzorcev za delo kadrovika in kadrovske službe

– Vzpostavitev sistema uspešnosti in učinkovitosti po analogiji standarda Investors In People (IIP)

– Vlagatelji v ljudi

– Svetovanje pri zaposlovanju in odpovedih

– Oblikovanje sistema T&N – Talenti in Nasledniki

– Vzpostavitev sistema uvajanja delavca na delo