Načrt dela kadrovske službe_7. del

VZPODBUJANJE INOVATIVNOSTI IN USTVARJALNOSTI V PODJETJU

Če podjetje zna izkoristiti ves potencial ustvarjalnih in inovativnih zaposlenih, bo imelo veliko prednost pred konkurenti. Zato moramo v podjetju ustvariti klimo, ki vzpodbuja ustvarjalnost in inovativnost, ter tako motivirati zaposlene iz vseh oddelkov in  področij. Več idej nam bo povečalo možnost najti tisto pravo, ki bo podjetju prinesla novo zmago.

Ključne aktivnosti v letu 2017:

 @  priprava in/ali pregled navodila o priznanjih in nagrajevanju delavcev

@  zagotavljanje povratnih informacij zaposlenim glede njihovih idej in pobud

@  pohvale in nagrade delavcem za sprejeto inovacijo / idejo

@  temeljit prenos informacij zaposlenim, kaj želimo doseči