Načrt dela kadrovske službe_6. del

Uporaba socialnih medijev

Objavljanje vsebin na socialnih medijih je pomemben del marketinga že od njegovih začetkov, vendar vsebinski marketing (ang. »Content marketing«) vedno bolj pridobiva na aktualnosti, trenutno pa velja za eno od osnovnih orodij in načinov dela HRM.

Podjetja so se znašla v vlogi založnikov in postajajo medij sami po sebi. Socialni mediji kot so LinkedIn, Facebook, Twitter, Youtube, blogi in ostala spletna orodja so to vlogo še olajšala, saj omogočajo hitro in enostavno distribucijo vsebin na spletu ter prinašajo podjetjem nove priložnost za vzpostavljanje in grajenje odnosov z uporabniki, predvsem pa za privabljanje talentov in širjenje ugleda (Branding) podjetja.

Ključne aktivnosti v letu 2017:

 @  Izdelava strategije uporabe socialnih medijev, ki bo vsebovala interno in zunanje komuniciranje

@  Izobraževanje delavcev o uporabi socialnih medijev

@  Uporaba socialnih medijev za zaposlovanje in komunikacijo z javnostjo