Načrt dela kadrovske službe_1.del

Razmišljanja direktorja …..

” Ali bom letos uresničil poslovni načrt?! Bomo rasli tako, kot smo se dogovorili? “

Odgovor na zgornje skrbi je predvsem odvisen od tega, kako bomo motivirali naše zaposlene delavce, kako jih bomo naredili bolj zavzete. Saj je čisto preprosto – posel se ne dela sam od sebe, posel delajo ljudje. Ti pa lahko delajo manj ali pa več. In srečen je lahko tisti lastnik (direktor), ki mu ljudje delajo več, ki so zavzeti.

Zavzetost izhaja iz angleške besede “engagement”, kar v dobesednem prevodu pomeni “biti zaročen – zaročiti se”. Za izpolnitev začrtanih ciljev potrebujemo delavce, ki so 100 % predani podjetju, ki bodo za podjetje dali več, kot je to zapisano v pogodbi o zaposlitvi. Ustvariti moramo torej posebno “psihološko pogodbo” z delavci (tudi zaposlitvena vrednostna ponudba), posebno vez, poseben odnos, na podlagi katere bomo uresničevali zastavljene cilje. Kako? Odgovor na to vprašanje ni enoznačen.

Skozi pristno komunikacijo moramo vodje in delavci poiskati skupen odgovor na vprašanje “Zakaj se je vredno truditi?”

To je osnova za notranjo motivacijo posameznika. Povprečen delavec namreč ve kaj mora delati in kako mora delati, toda odgovor na vprašanje »Zakaj?« ni sam po sebi umeven. Zato moramo graditi tudi na usposabljanju vodij za vodenje, torej graditi takšne vodje, ki bodo znali navduševati zaposlene. Ljudje smo čustvena bitja, zato morajo vodje predvsem pridobiti zaupanje zaposlenih ter se z njimi povezati skozi pristen odnos in komunikacijo. To pa se lahko uresniči zgolj na podlagi neposrednega kontakta, dostopnosti vodje, stalnega podajanja povratnih informacij ter skozi nenehno komunikacijo in ustreznem nagrajevanju za dosežene rezultate. Na takšen način se delavec počuti cenjenega, ima občutek, da njegovo delo velja ter da je pomemben člen organizacije. Delodajalec tako pridobi »srce« delavca, ne samo njegov »razum«, torej strokovna znanja in spretnosti.

Na spodnji sliki je predstavljen vzorec dela kadrovske službe oz. program razvoja zaposlenih, s pomočjo katerega lahko dosežemo ustrezno zavzetost delavcev in super klimo v podjetju.