Načrt dela kadrovske službe-8. (zadnji) del

Rezultat iskanja slik za agile hrm

RAZVIJANJE AGILNE KADROVSKE SLUŽBE

Razvoj HRM gre v smeri agilnega HRM. Agilni HR pomeni, da kadrovska služba ne deluje samo v smislu pravnega urejanja, kontrole in načrtovanja predpisov, temveč je generator oz. pobudnik dogajanja in sprememb v podjetju.

Agilno delo je metodologija, ki jo uporabljamo pri razvoju rešitev – SCRUM metodologija. Ta dinamična metodologija daje velik poudarek na medsebojnem komuniciranju in sodelovanju, kar nam omogoča, da smo pri razvoju rešitev fleksibilni in prilagodljivi na poslovne izzive naših strank. Rešitve razvijamo postopoma, v korakih, s čimer strankam omogočamo takojšen vpogled v rešitev in s tem možnost povratne informacije, ki izboljšuje kvaliteto končne rešitve. Ekipe, ki sledijo SCRUM metodologiji se dnevno usklajujejo na kratkih “stand-up” in SCRUM sestankih, proces dela pa sledi natančnemu planiranju aktivnosti (“sprint planning”).

 Ključne aktivnosti v letu 2017:

 @  Razvoj in trening vodij v podjetju s ciljem oblikovanja sodelujočega (participativnega) stila vodenja – vodja kot trener in mentor;

@  Oblikovanje fleksibilne organizacijske strukture v majhne, učinkovite time, ki hitro in učinkovito dosegajo postavljene cilje;

@  Zaposlovanje strokovnjakov na posamezna mesta, ne »generalistov« oz. splošnih menedžerjev;

@  Spodbujanje zaposlenih za odprto in odkrito komunikacijo, predvsem za podajanje iskrenih povratnih in formacij (osebni pogovori, delovni sestanki, interne ankete, ipd.);

@  Drugo.