Kdo smo?

VARGO je podjetje za kadrovsko in poslovno-varnostno svetovanje. Vargo deluje na različnih področjih usposabljanja in razvoja kadrov, optimizacije poslovanja in učinkovitosti, pravnega in kadrovskega svetovanja, urejanja notranjih procesov ter zagotavljanja poslovne varnosti v podjetjih in ustanovah.

POSLANSTVO: Naše poslanstvo je pomagati strankam, da dosežejo svoje cilje na podlagi vlaganja v razvoj zaposlenih ter na podlagi izgraditve  učinkovite in stroškovno optimalne organizacije. Naše delo temelji na medsebojnem zaupanju, lojalnosti in dolgoročnem sodelovanju, na podlagi katerega stranki pomagamo, da prispe (varno) do cilja.

VIZIJA: Naša vizija je postati eden od najbolj prepoznavnih ponudnikov kadrovskih in poslovno-varnostnih storitev na območju države ter širše v jugo vzhodni regiji.

VREDNOTE: Držimo dano obljubo. Skrbimo za stranko. Skrbimo za zaposlene. Gradimo medsebojno zaupanje. Zagotavljamo varno poslovanje.