kadrovsko svetovanje

Kadrovsko svetovanje

VARGO – Varno do cilja!

Pomagamo vam v celoti vzpostaviti delo oz. vse procese v kadrovski službi oz. zagotavljamo pomoč osebi, ki je odgovorna za zaposlovanja in delo z ljudmi. V tej zvezi vam zagotavljamo pomoč pri:

Delovno pravni postopki

Preprosto povedano, delovno pravni postopki obsegajo vse aktivnosti, ki so povezane s posameznim delavcem od trenutka zaposlitve pa do trenutka njegovega odhoda iz podjetja. Med delovno pravne postopke uvrščamo predvsem:

 • priprava razpisne dokumentacije
 • izbira najbolj ustreznega kandidata za zaposlitev
 • postopek ocenjevanja poskusnega dela zaposlenega
 • spremljanje delovne uspešnosti zaposlenih in nagrajevanje
 • intenzivno spremljanje dela zaposlenih v primeru nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov
 • disciplinska ter odškodninska odgovornost delavca
 • postopek redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga/razloga nesposobnosti/krivdnega razloga/razloga nezmožnosti opravljanja dela (invalidnost)
 • postopek izredne odpovedi ter druge oblike odpovedi, ki ji določa zakon Interni pravni predpisi

Svetujemo vam in neposredno pripravimo vse interne pravne predpise, ki jih podjetje oz. ustanova mora imeti za uspešno, zakonito in transparentno poslovanje. Ti notranji predpisi se nanašajo predvsem na:

 • varstvo osebnih podatkov
 • sistemizacijo in organizacijo
 • plačni sistem
 • red in varnost v podjetju
 • varstvo in zdravje pri delu
 • kulturo v podjetju
 • delo receptorske službe
 • evidence s področja dela
 • rabo računalniške opreme, službenih vozil, ipd.
 • drugo

Nudimo konkretne nasvete in pomoč kadrovikom ter vodilnim v podjetju v zv. z načrtovanjem in razvojem kadrov, prepoznavi in razvoju talentov, reševanju konfliktnih situacij, ustrezni komunikaciji, graditvi ustrezne klime in kulture v podjetju, plačni sistem, …