Kadrovska in poslovna usposabljanja

VARGO, podjetje za kadrovsko in poslovno svetovanje v mesecu januarju, februarju in marcu izvaja naslednje delavnice oz. usposabljanja:

 

IZVAJANJE LETNIH RAZGOVOROV


 

Vsebina:

 • priprave na letni razgovor
 • določitev kazalnikov uspešnosti
 • priprava ustreznih obrazcev
 • oblikovanje kompetenc
 • oblikovanje sistema nagrad in naslova poslovne uspešnosti – letni bonus
 • neposredna pomoč pri izvajanju letnega razgovora

 

Datumi delavnic:

20. in 27. januar 2017

3., 10., 17. in 24. februar 2017

Predavatelj:

Štefan Gostič, univ. dipl. pravnik, HR Menedžer in Security Menedžer, z več kot 30 let delovnih izkušenj na področju zagotavljanja poslovne varnosti ter upravljanja s kadri. Delovne izkušnje si je nabiral v državni upravi – sistemu Ministrstva za notranje zadeve in Policije ter v domačih in mednarodnih podjetjih.

Lokacija: TBA

Cena:

Investicija v vaše znanje znaša 170 EUR brez DDV. V ceno je poleg kotizacije za delavnico vključeno tudi gradivo ter pogostitev med odmori (kava, čaj, sokovi, voda, sendvič,…).

Prijava na delavnico:

preko kontaktnega obrazca na spletni strani www.vargo.si

 

UPRAVLJANJE POSLOVNIH TVEGANJ


 

Vsebina:

 • vsebina poslovne varnosti
 • kaj vse lahko ogroža poslovanje podjetja ali ustanove
 • vrste poslovnih tveganj
 • način prepoznave poslovnih tveganj
 • upravljanje poslovnih tveganj: prepoznava, ocenjevanje, odpravljanje, zmanjševanje tveganj, ….
 • register tveganj

 

Datumi delavnic:

19. in 26. januar 2017

9. in 23. februar 2017

9. in 23. marec 2017

Predavatelj:

Štefan Gostič, univ. dipl. pravnik, HR Menedžer in Security Menedžer, z več kot 30 let delovnih izkušenj na področju zagotavljanja poslovne varnosti ter upravljanja s kadri. Delovne izkušnje si je nabiral v državni upravi – sistemu Ministrstva za notranje zadeve in Policije ter v domačih in mednarodnih podjetjih.

Lokacija: TBA

Cena:

Investicija v vaše znanje znaša 170 EUR brez DDV. V ceno je poleg kotizacije za delavnico vključeno tudi gradivo ter pogostitev med odmori (kava, čaj, sokovi, voda, sendvič,…).

E-prijava na delavnico:

preko kontaktnega obrazca na spletni strani www.vargo.si

 

VZPOSTAVITEV SISTEMA POSLOVNE VARNOSTI


 

Vsebina:

 • splošno o zagotavljanju varnosti v podjetjih in ustanovah
 • oblikovanje varnostne kulture
 • poslovna varnost kot del vodenja kakovosti
 • notranji predpisi o varnosti (politika o zagotavljanju poslovne varnosti, izjava o varnosti, hišni red, ocenjevanje varnostnih tveganj, …)
 • pravni, organizacijski, kadrovski in tehnični ukrepi za vzpostavitev poslovne varnosti

 

Datumi delavnic:

18. in 25. januar 2017

8. in 22. februar 2017

8. in 22. marec 2017

Predavatelj:

Štefan Gostič, univ. dipl. pravnik, HR Menedžer in Security Menedžer, z več kot 30 let delovnih izkušenj na področju zagotavljanja poslovne varnosti ter upravljanja s kadri. Delovne izkušnje si je nabiral v državni upravi – sistemu Ministrstva za notranje zadeve in Policije ter v domačih in mednarodnih podjetjih.

Lokacija: TBA

Cena:

Investicija v vaše znanje znaša 170 EUR brez DDV. V ceno je poleg kotizacije za delavnico vključeno tudi gradivo ter pogostitev med odmori (kava, čaj, sokovi, voda, sendvič,…).

Prijava na delavnico:

preko kontaktnega obrazca na spletni strani www.vargo.si

Vse delavnice oz. usposabljanja izvajamo v dveh oblikah:

 • kot delavnico za posameznike iz podjetij in ustanov
 • kot delavnico znotraj posameznega podjetja ali ustanove (in house delavnica – cena po dogovoru!)