Ekipa

Ustanovitelj podjetja Štefan Gostič, univ. dipl. pravnik ima več kot 30 let izkušenj na področju zagotavljanja poslovne varnosti ter upravljanja človeških virov. Delovne izkušnje si je nabiral v Policiji in Ministrstvu za notranje zadeve ter v domačih slovenskih in mednarodnih podjetjih. Prehodil je pot policista, kriminalista, glavnega inšpektorja, svetovalca vlade, podsekretarja, pravnika, kadrovskega direktorja in varnostnega menedžerja. 

 

 Je avtor in soavtor publikacij “Zakon o detektivski dejavnosti s komentarjem” in “Zakon o zasebnem varovanju s komentarjem” ter številnih strokovnih člankov na kadrovskem in poslovno-varnostnem področju. Aktivno deluje na področju usposabljanja in izpraševanja zasebnih varnostnikov ter je imetnik številnih licenc – nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju preverjanja in ugotavljanja NPK za varnostnike in drugo varnostno osebje. 

 

Ogled certifikata >