VARGO, podjetje za kadrovsko in poslovno svetovanje v mesecu januarju, februarju in marcu izvaja naslednje delavnice oz. usposabljanja:   IZVAJANJE LETNIH RAZGOVOROV   Vsebina: priprave na letni razgovor določitev kazalnikov uspešnosti priprava ustreznih obrazcev oblikovanje kompetenc oblikovanje sistema nagrad in naslova poslovne uspešnosti - letni bonus neposredna pomoč pri...