Ustanovitelj podjetja Štefan Gostič, univ. dipl. pravnik ima več kot 30 let izkušenj na področju zagotavljanja poslovne varnosti ter upravljanja človeških virov. Delovne izkušnje si je nabiral v Policiji in Ministrstvu za notranje zadeve ter v domačih slovenskih in mednarodnih podjetjih. Prehodil je pot policista,...

UPRAVLJANJE USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI  – Vodenje – Nagrajevanje in motivacija – Sistemizacija in organizacija – Plačni sistem – Kompetence – Komunikacija – Kultura – Integriteta   USPOSABLJANJE IN RAZVOJ ZAPOSLENIH  – Integriteta in kultura v podjetju – Osnove vodenja zaposlenih – Uvajanje sprememb – Razvoj in oblikovanje vodij – Priprava na letne razgovore in izvajanje LR – Osnove samozaščitnega obnašanja – Vzpostavitev...

VARGO je podjetje za kadrovsko in poslovno-varnostno svetovanje. Vargo deluje na različnih področjih usposabljanja in razvoja kadrov, optimizacije poslovanja in učinkovitosti, pravnega in kadrovskega svetovanja, urejanja notranjih procesov ter zagotavljanja poslovne varnosti v podjetjih in ustanovah. POSLANSTVO: Naše poslanstvo je pomagati strankam, da dosežejo svoje cilje na...