V nadaljevanju bom predstavil vsebino načrta dela kadrovske službe. Na prvo mesto bom postavil: PRIVABLJANJE IN OHRANJANJE TALENTOV V PODJETJE Načrtovanje kadrov Zaposlovanje & Selekcija Vojna za talente (pravi človek na pravem mestu ob pravem času) Programi usposabljanja Plače & Sistem nagrajevanja Priznanja Upravljanje s talenti &...

  Včeraj sem pisal o zaskrbljenosti direktorja, če bo uresničil poslovni načrt, vse zastavljene cilje v podjetju, če bo podjetje preživelo …. To je v marsičem odvisno od zavzetosti zaposlenih delavcev. Tu pa seveda (poleg ostalih!) nastopi sposobna kadrovska služba. Kadrovik skupaj pripravi Kadrovski načrt (načrt dela kadrovske...

VARGO, podjetje za kadrovsko in poslovno svetovanje v mesecu januarju, februarju in marcu izvaja naslednje delavnice oz. usposabljanja:   IZVAJANJE LETNIH RAZGOVOROV   Vsebina: priprave na letni razgovor določitev kazalnikov uspešnosti priprava ustreznih obrazcev oblikovanje kompetenc oblikovanje sistema nagrad in naslova poslovne uspešnosti - letni bonus neposredna pomoč pri...